Comunicat de suport al Bisbe Pere Casaldàliga

Comunicat de suport al Bisbe Pere Casaldàliga

COMUNICAT DE SUPORT AL BISBE PERE CASALDÀLIGA I DE DENUNCIA A LES AMENACES QUE ATEMPTEN A LA SEVA VIDA, PER DEFENSAR LA “CAUSA INDÍGENA” . EL BISBE PERE DÓNA SUPORT AL DRET A LA TERRA DE MARÂIWATSÉDÉ, DELS INDIS XAVANTES.

Degut a les amenaces que està rebent el Bisbe emèrit Pere Casaldàliga de Sâo Félix d’Araguaia(Brasil), pel seu posicionament a favor del retorn de les terres indígenes Marâiwatsédé als Xavantes. I degut al clima de violència creixent a la zona, al acostar-se les dates d’aquest més de desembre en que, invasors que van ocupar les terres  seran desallotjats per fi per donar compliment a l’ordre judicial.

El Bisbe Pere ha estat aconsellat per autoritats i amistats i en decisió comunitària amb l’Equip Pastoral a sortir de Sâo Félix d’Araguaia per uns dies, per donar compliment al mandat de salvaguardar la seva vida, degut a les repetides amenaces que està rebent. Fa dos dies que el Bisbe Pere ha sortit de la regió.

Fem aquesta denuncia a la societat, als Moviments solidaris i a la Comunitat Internacional perquè vetlli i sigui reconegut internacionalment el Dret Indígena a la seva terra, i es salvaguardi i es supervisi el retorn a la terra Xavante.

Ens sentim plenament identificats amb la defensa que des de sempre ha fet el Bisbe Pere i  la Prelazia de Sâo Félix de la "causa indígena", i apostem per l’acció pacifica de la justícia en aquesta causa local que ens afecta globalment.

Associación Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga. Barcelona-Catalunya
Barcelona, 9 de diciembre de 2012
araguaia@pangea.org
http://araguaia.pangea.org/

CARTA DE LA COMUNITAT XAVANTE DE MARÂIWTSÉDÉ A LA SOCIETAT BRASILERA (català)

COMUNICADO DE APOYO AL OBISPO PEDRO CASALDÀLIGA Y DE DENUNCIA DE LAS AMENAZAS QUE ATENTAN CONTRA SU VIDA POR DEFENDER LA “CAUSA INDÍGENA”. EL OBISPO PEDRO APOYA EL DERECHO A LA TIERRA DE MARÂIWATSÉDÉ DE LOS INDIOS XAVANTES.

Debido a las amenazas que está recibiendo el obispo emérito Pedro Casaldàliga de Sâo Félix do Araguaia (Brasil), por su posicionamiento a favor del retorno de las tierras indígenas Marâiwatsédé a los Xavantes. Y debido al clima de violencia creciente en la zona, al acercarse las fechas de este mes de diciembre en que invasores que ocuparon las tierras serán desalojados para dar cumplimiento por fin a la orden judicial.

El obispo Pedro ha sido aconsejado  por autoridades y amistades y en decisión comunitaria con el Equipo Pastoral a salir de Sâo Félix do Araguaia por unos días, para dar cumplimiento al mandato de salvaguardar su vida, debido a las repetidas amenazas que está recibiendo. Hace dos días que el obispo Pedro ha salido de la región.

Hacemos esta denuncia a la sociedad, a los Movimientos solidarios y a la Comunidad Internacional para que vele y sea reconocido internacionalmente el Derecho Indígena a su tierra, y se salvaguarde y se supervise el retorno a la tierra Xavante.

Nos sentimos plenamente identificados con la defensa que desde siempre ha hecho el obispo Casaldàliga y la Prelazia de Sâo Félix de la "causa indígena", y apostamos por la acción pacífica de la justicia en esta causa local que nos afecta globalmente.

Associación Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga. Barcelona-Catalunya
Barcelona, 9 de diciembre de 2012
araguaia@pangea.org
http://araguaia.pangea.org/