AVIS SOBRE DOMICILIACIONS BANCÀRIES

 

Benvolguts amics i amigues de l'Associació.

Un lamentable alhora que incomprensible error bancari, aliè a la nostra associació, ha ocasionat que la Caixa dupliquessin els rebuts que ens heu confiat.

Els que teniu la domiciliació amb la Caixa us serà abonat directament per la mateixa entitat bancària, però els que ho teniu en altres bancs us preguem tramiteu el retorn d'un dels rebuts directament.

Poc us podem transmetre el que ens dol aquest greu error, que esperem no torni a passar.

I com ens sentim d'agraits amb tots vosaltres i de poguer comptar amb les vostres aportacions que ens permeten tirar endavant el treball per les causes del bisbe Pere.

Amb afecte.

El Secretariat