NOTA DE LA CNBB EN DEFENSA DELS DRETS INDÍGENES I DEL CIMI

El Consell Permanent de la Conferència Nacional dels Bisbes de Brasil – CNBB, reunit a Brasília-DF, els dies 20 a 22 de juny de 2017, manifesta el seu total suport i solidaritat al Consell Indigenista Missioner (CIMI) davant de les infundades i injustes acusacions que va rebre de la Comissió Parlamentària d'Interrogatori denominada CPI de la Funai i Incra, conclosa l'últim mes de maig. La CNBB repudia l'informe d'aquesta Comissió que indicia més d'un centenar de persones: líders indígenes, antropòlegs, procuradors de la república i aliats de la causa indígena, entre ells, missioners del CIMI.

 

Creat fa 45 anys, el CIMI s'inspira en els principis de l'Evangeli. Per això, es posa al costat dels pobles indígenes, defensant la seva vida, la seva dignitat, els seus drets i col·laborant amb la seva lluita per justícia, en el respecte a la seva història i a la seva cultura. L'acusació  de missioners del CIMI és una evident temptativa d'intimidar aquesta institució tan important per als indígenes, i de confondre l'opinió pública sobre els drets dels pobles originaris.

 

En el seu llarg procés, la CPI va desconsiderar desenes de requeriments d'alguns dels seus membres, no va escoltar al CIMI i a altres institucions citades en l'informe, mostrant-se, així, parcial, unilateral i antidemocràtica. Va revelar, d'aquesta forma, l'abús de la força del poder polític i econòmic en la defensa dels interessos dels qui desitja a tot cost inviabilizar la demarcació de les terres indígenes i quilombolas, en un enfrontament a la Constitució Federal. Són inadmissibles iniciatives com l'establiment del marc temporal, la mercantilització i la legalització de l'explotació de terres indígenes per no indis, ferint el precepte constitucional de l'usdefruit exclusiu i permanent atorgat als pobles.

 

Crida l'atenció que l'augment de la violència en el camp coincideixi amb

el període de funcionament de la CPI de la Funai i Incra. Segons dades de la

Comissió Pastoral de la Terra (CPT), en el  2016 van ser registrats 61 assassinats en conflictes en el camp, un augment del 22% en relació a 2015.

Les atrocitats ocorregudes en Colniza (MT) i Pau de Arco (PA) van elevar per

40 el nombre d'assassinats en el camp, només en aquest primer semestre de 2017. Portades endavant, les proposicions de la CPI poden agreujar encara més aquests conflictes. Cal que els parlamentaris considerin això al votar qualsevol qüestió que tingui incidència en la vida dels pobles indígenes i les altres poblacions del camp.

 

S'ha de tenir  en compte, a més a més, que les proposicions de la CPI s'insereixen en el mateix context de reformes proposades pel govern, especialment les laborals i de jubilació, privilegiant el capital en detriment de les  millores socials. Aquests canvis apunten cap al camí de l'exclusió social i de la infravaloració als drets conquerits amb molta lluita pels treballadors i treballadores.

 

Al col·locar-se en la defensa de la vida dels pobles indígenes, al costat del CIMI i dels missioners, la CNBB ho fa amb la convicció que el “servei pastoral a la vida plena dels pobles indígenes exigeix que anunciem Jesús Crist i la Bona Nova del Regne de Déu, denunciem les situacions de pecat, les estructures de mort, la violència i les injustícies internes i externes ” (Document de Aparecida , 95) que amenacen els primers habitants d'aquesta Terra de Santa Creu.

 

El Déu de la justícia i de la misericòrdia il·lumini el CIMI i vingui en auxili dels nostres germans i germanes indígenes, quilombolas i treballadors i treballadores del camp, la vida dels quals confiem a la protecció de La nostra Senyora Aparecida , Mare de Déu i Patrona  de Brasil.

 

Brasília, 22 de juny de 2017.